Kushtet e Sulltan Sulejmanit për të qenë imam

HomeBesimi IslamFikh

Kushtet e Sulltan Sulejmanit për të qenë imam

Disa burime historike thonë se Sulltan Sulejmani vendosi disa kritere që dikush të meritonte të qe imam në xhami. Ato ishin: – Të jetë i rrjedhs

Çfarë është më mirë në Islam, të jesh i pasur apo i varfër?!
Si e pranoi Islamin falsifikuesi i Kuranit!
Kush ishte Shejh Hasen El Habeneke’h el Mejdanij ?

Disa burime historike thonë se Sulltan Sulejmani vendosi disa kritere që dikush të meritonte të qe imam në xhami.

Ato ishin:

– Të jetë i rrjedhshëm në arabisht, turqisht, persisht dhe latinisht.

– Të njohë, studiojë e kuptojë Kuranin e Shenjtë, Teuratin dhe Ungjillin (Testamenti i Vjetër dhe i Ri).

– Të jetë njohës i shkëlqyeer i ligjit islam (Fikh), Profetit dhe historisë së Islamit.

– Të njohë matematikën dhe shkencat e tjera natyrore.

– Të jetë i aftë në kalërimin.

– Të jetë i aftë në përdorimin e shpatës.

– Të duket i bukur.

– Të ketë një zë të këndshëm.

– Para dhe pas të gjitha, të jetë një shembull dhe model i vërtetë për muslimanët e tjerë, sepse ata imitojnë imamin e tyre.

Thuhet se Aliu ka thënë: “Kushdo që emërohet imam, duhet të fillojë të mësojë veten e tij para se të mësojë njerëzit e tjerë; t’i edukojë të tjerët me sjelljen e tij para se t’i edukojë ata me gjuhë. Një edukator i shpirtit të tij meriton më shumë respekt sesa ai që edukon njerëzit e tjerë.” /tesheshi.com/

COMMENTS