Konkurs për regjistrim në Medresenë Isa Beu në Shkup

HomeAktuale

Konkurs për regjistrim në Medresenë Isa Beu në Shkup

K O N K U R S Dokumentet duhet të dorëzohen deri më datë 19.06.2020 Për më tepër informata lexoni konkursin më poshtë.

Bid’ati dhe bid’atofobia
Sulmuesi në xhamitë e Zelandës së Re kishte planifikuar një sulm të tretë
Qëndrimi i islamit ndaj diturisë, arsimit dhe shkencës

K O N K U R S
Dokumentet duhet të dorëzohen deri më datë 19.06.2020

Për më tepër informata lexoni konkursin më poshtë.

COMMENTS